Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Zrealizowane projekty

"Wspólne korzenie-wspólne wartości" (RITA)

Galeria»

Więcej»


Warsztaty edukacyjne "Bliżej siebie"-Trening Zastępowania Agresji (TZA)

"Bliżej sztuki... bliżej siebie... bliżej ludzi..."

Ferie z kulturą

IX Powiatowa Gimnazjada Recytatorów-"Idź wyprostowany (...) wśród odwróconych plecami"
z poezją Zbigniewa Herberta

"Od emocji do twórczości"

"Szopki Goślinskie" (2008r.)

"Od tańca do poznania siebie"-warsztaty taneczne dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacja festiwalu piosenki patriotycznej

"Szopki Goślińskie" (2009r.)

X Powiatowa Gimnazjada Recytatorów-"Wartości Humanistyczne w polskiej poezji współczesnej"

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Z kapliczką w tle"

I Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Szansa na sukces"