Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Realizowane projekty

"Wspólne korzenie-wspólne wartości" (RITA)

więcej

Obecnie złożone zostały wnioski, które oczekują na decyzje komisji:


Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Szansa na sukces"

"Młodzież odpowiedzialnym odbiorcą i twórcą"