Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Powołanie organizacji
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Erudito"
zostało powołane przy Gimnazjujm nr 2 im. Jana Kochanowskiego
i działa od 29.12.2006r.
Zarząd
Katarzyna Haręza-Fic -prezes
Alicja Piesiak -skarbnik
Marek Głodek -członek zarządu
Krystyna Wiatr -członek zarządu