BIP- Strona Główna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła  jest publiczna, trzyklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Barbara Celichowska. Powołany został też nauczyciel do zastępowania dyrektora w sprawach bieżącego funkcjonowania szkoły – mgr Henryka Wojdyła

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

  • nauczyciel
  • główna księgowa
  • specjalista ds. administracyjno-kadrowych,
  • woźny
  • konserwator

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON 639601673
Numer NIP 7772394244
Nazwa GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8531A –  GIMNAZJA
Data powstania podmiotu * 1999-09-01
Data rozpoczęcia działalności ** 1999-09-01
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
źródło: http://stat.gov.pl/regon/

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie  uzyskuje się poprzez kliknięcie symbolu graficznego z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl