Egzamin Gimnazjalny
19 kwietnia 2017:

- Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego

20 kwietnia 2017:

- Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

21 kwietnia 2017:

- Egzamin z języka obcegoGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl