45. Turniej Pro Sinfoniki

„ Cztery pory roku w Pro Sinfonice- przeplatanki,  przechwalanki , czyli jak Rok uczył swoje córki”.

Przedstawienie według scenariusza Barbary Pilarczyk i Jadwigi Maćkowiak odbyło się w Sali widowiskowej Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie 18 kwietnia 2013 r.

Po wielu próbach, przy pełnej sali  młodzież dwóch szkół Szkoły Podstawowej nr2 i Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem pani Jadwigi Maćkowiak rozpoczęła spektakl. Tym razem repertuar muzyczny, taneczny został podporządkowany porom roku. Zdumiewające, że muzyka , piosenki i tańce klasyczne i współczesne zgrabnie się przeplatały, dzięki czemu każdy z widzów był usatysfakcjonowany, znajdując coś dla siebie. Gimnazjaliści recytowali, śpiewali i tańczyli, dając nam wrażenie, iż muzyka jest dla nich przyjemnością i radością.

Kolorowe stroje specjalnie szyte na tę okazję, pięknie wymyślone i wykonane choreografie, gra i śpiew tworzyły niepowtarzalną atmosferę.

Gratulujemy wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w przedstawienie. Dzięki temu  uczymy się odbierać prawdziwą sztukę, a co najważniejsze sami ją tworzymy.

Uczestnikom życzymy, by dalej rozwijali swoje talent, dając innym możliwość przeżywania tego, co wartościowe.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl