Konkurs Językowy dla Gimnazjalistów

Dnia 01.03.2013 w Zespole Szkół im. Generała D. Chłapowskiego w Bolechowie odbył się Konkurs Językowy dla Gimnazjalistów. W konkursie uczestniczyli uczniowie z gimnazjów w Czerwonaku, Koziegłowach, Rogoźnie, Skokach i gimnazjów nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie.

Konkurs składał się z dwóch części – I- pisemnej, obejmującej test sprawdzający wiedzę z zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych języka angielskiego. II- ustnej, której trzej finaliści etapu pisemnego mieli wykazać się  wiedzą kulturową na temat Kanady i Australii.
I i III miejsce w konkursie zajęli uczniowie z gimnazjum w Koziegłowach, natomiast II miejsce zajęła uczennica naszego gimnazjum – Olga Szewczyk. Gratulujemy!

Konkurs, jak co roku, przebiegał w niezwykle miłej atmosferze, za co bardzo dziękujemy  organizatorom.

 Alina Lissewska
nauczycielka j. angielskiegoGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl