WYKŁADY NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Dnia 14 grudnia 2016r grupa uczniów klas drugich i trzecich z Gimnazjum nr 2 wraz z nauczycielem fizyki Barbarą Kęsy, udała się na wykład otwarty, organizowany przez Wydział Fizyki UAM na Morasku. Autorem wykładu pt.”Dźwięki wokół nas” był pan prof. dr hab. Rufin Makarewicz z Instytutu Akustyki.
Pan profesor w sposób interesujący przedstawił nam zagadnienia związane z powstawaniem i odbiorem dźwięków , prezentując dźwięki wytwarzane za pomocą różnych instrumentów i przedmiotów , takich jak: gitara , skrzypce, tuba czy muszla. Scharakteryzował dźwięki za pomocą wielkości jak częstotliwość, amplituda czy barwa. Dla uczniów klas trzecich wykład był przypomnieniem wiadomości z lekcji fizyki, był też zrozumiały dla ich młodszych kolegów.
Z przyjemnością słuchaliśmy informacji o Pitagorasie, który dźwiękom przypisał określone liczby, wskazując w ten sposób na związek muzyki z matematyką. Pan profesor zwrócił również uwagę , jak na barwę dźwięku mają wpływ zjawiska towarzyszące propagacji fal akustycznych w powietrzu. Ilustracją był fragment z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza- scena polowania, którego wersy przeczytał autor wykładu.
Po wykładzie uczniowie z naszego Gimnazjum uczestniczyli w ścieżce
zwiedzania „ Akustyka”. Jak czujemy się w absolutnej ciszy , mogliśmy się przekonać w „kabinie ciszy”, czyli doskonale wyizolowanym od dźwięków pomieszczeniu, jedynym takim miejscu w kraju.
Po wykładach zwiedziliśmy piękny Instytut Biologii oraz pospacerowaliśmy po terenie Campusu. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Barbara Kęsy-nauczyciel fizykiGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl