PRZEKRACZAMY GRANICE WYOBRAŹNI-WYKŁADY NA UAM

Dnia 5 października 2016r grupa uczniów klas trzecich i drugich  wraz z opiekunem, p. Barbarą Kęsy udała się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , aby wziąć udział w pierwszym wykładzie z cyklu „Przekraczamy granice wyobraźni”. Celem wykładów jest poznanie i zrozumienie tych elementów współczesnej wiedzy, które zmuszają do rewizji granic wyobraźni ukształtowanej przez praktykę życia codziennego, kulturę i szkolną wiedzę przyrodniczą, w tym podstawy fizyki. Wykłady prowadzi pan prof. dr hab. Henryk Szydłowski z Wydziału Fizyki UAM.  Odbywają się one w środy w godz.17.00- 18.30 w audytorium A. Piekary.

Pierwszy wykład, zatytułowany „Tajemnice fal” , miał na celu wytłumaczenie zjawisk dyfrakcji i interferencji fal  , wzbogacony był pokazem fal na wodzie .Autor wykładu prezentował również fale stojące na lince, a także omówił zjawisko powstawania fal morskich, fal tsunami i dzikich fal.

Dla uczniów klas trzecich wykład ten stanowił doskonałe uzupełnienie wiedzy i podsumowanie realizowanego właśnie na lekcjach działu fizyki „Ruch drgający i falowy”. Dla młodszych kolegów był nowym elementem wiedzy, zachęcającym do rozwijania swoich zainteresowań fizyką.  Dla wszystkich też był okazją do zapoznania się z Wydziałem Fizyki, zobaczenia pięknego Kampusu UAM  i  wczucia się w rolę studenta.  Planujemy jeszcze wyjazd na kolejne wykłady z tego cyklu w następnych  miesiącach.

Barbara KęsyGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl