Moja przygoda w muzeum

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie po raz kolejny uczestniczyli w XXXVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pt. „MOJA PRZYGODA W MUZEUM .Dialogi artystyczne”, organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Inspiracją do wykonania prac na konkurs była wystawa pt. „Malarze Normandii”, którą uczniowie obejrzeli w listopadzie 2015 roku w CK Zamek w Poznaniu.

Swoje prace przygotowywali na warsztatach plastycznych pod kierunkiem  pani Beaty Springer.

W tym roku na konkurs wpłnęło 1800 prac od uczestników z 90 ośrodków, w tym z Polski, Estonii, Łotwy, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Białorusi i Chin.

Jury złożone z artystów, ludzi związanych z kulturą, a także pracowników muzeum, przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.

Naszej uczennicy Zuzannie Drgas przyznano Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 16 września 2016 roku o godz. 12.00

w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

Po uroczystości nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej i udostępnienie jej zwiedzającym. Wystawa czynna będzie do 11 listopada 2016 roku.

 

Beata SpringerGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl