Targi Edukacyjne

Dnia 22 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną przedstawioną przez szkoły średnie z Poznania i najbliższej okolicy.

W spotkaniu wzięli udział goście z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu
  • Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
  • LO nr XV im. Prof. Wiktora Degi w Poznaniu
  • Zespół Szkół Budownictwa im. Generała Władysława Andersa w Poznaniu
  • Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu
  • Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
  • Zespół Szkół w Rokietnicy, Technikum w Poznaniu im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
  • Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
  • LO nr XXV im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
  • LO nr XII im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu

 

Każda prezentacja  zawierała ogólną charakterystykę szkoły, informacje na temat  nauczanych przedmiotów, wymagań stawianych uczniom, możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań, form zajęć pozalekcyjnych. Każdorazowo podkreślano troskę o przygotowanie przyszłych absolwentów do startu na rynku pracy.

Gimnazjaliści wykazali spore zainteresowanie propozycjami poszczególnych szkół średnich. Bardzo możliwe, że informacje pozyskane na spotkaniu pomogą im dokonać dobrych wyborów.

Jolanta PopiołkiewiczGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl