XVI Ogólnopolski Konkurs Dyrygencki im. Stanisława Kulczyńskiego

7 kwietnia 2016 roku w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs Dyrygencki im. Stanisława Kulczyńskiego. Do I etapu jako chór warsztatowy po raz drugi został zaproszony Chór dziewczęcy „Canzona” z Murowanej Gośliny, którego kierownikiem artystycznym jest Adrianna Wtorkowska -Kubińska.

W konkursie udział wzięło siedemnastu młodych dyrygentów ze wszystkich uczelni muzycznych w Polsce.

I etap stanowiła praca z chórem amatorskim, gdzie uczestnik prezentował sposób pracy z tego typu zespołem na przykładzie wylosowanego wcześniej utworu polskiego kompozytora ucząc od podstaw wskazanego fragmentu dzieła. Na tą pracę z chórem przeznaczano najczęściej 20 minut a następnie przez 10 minut dyrygent pracował nad interpretacją utworu Andrzeja Koszewskiego pt. ”Continamus Omnes” już z profesjonalnym chórem wydziału Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

To właśnie ten etap był trudny ze względu na kondycję fizyczną, wokalną i koncentrację młodych chórzystów.

Siedemnastu dyrygentów – reprezentantów poszczególnych uczelni pracowało nad różnymi kompozycjami przez łącznie

8 godzin.

Po całodziennych zmaganiach faworytem większości chórzystów „Canzony” był Bartłomiej Karwański z Akademii Muzycznej w Poznaniu, który przeszedł do kolejnego etapu, a jak się później okazało został zwycięzcą konkursu.

Dla chórzystów było to kolejne, wspaniałe doświadczenie. Dowodem uznania dla pracy zespołu była stojąca owacja publiczności jak i wyrazy uznania ogólnopolskiego profesjonalnego grona jurorów.

 

Uczennice klasy 2c oraz dyrygent Adrianna Wtorkowska-KubińskaGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl