Wizyta uczennic w Hemmingen

W dniach 10-15 listopada 2015 r. uczennice klasy 2 c realizujące rozszerzony program z muzyki i stanowiące trzon chóru dziewczęcego „Canzona” koncertowały wraz Żeńskim Chórem „Canzona Absolwent” oraz zespółem instrumentalnym 3-DJ w mieście partnerskim – Hemmingen w Niemczech. Wyjazd miał charakter rewizyty po majowych występach w ramach VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im.ks.Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie zespołów Prima Vista Brass i Zespołu Saksofonowego z Hemmingen Musikschule.

Pierwszy z koncertów odbył się w kościele ewangelickim Friedenkirche. Kolejny miał miejsce w auli szkoły waldorfskiej w Hannoverze.

Szkoła w tym systemie propaguje ideały wychowania wychodzących od podmiotowości dziecka, wychowania poprzez sztukę, dzięki ćwiczeniom w pracy artystycznej, w praktycznych umiejętnościach manualnych, wspólnym kultywowaniu kreatywności oraz indywidualnej inicjatywy. Blisko godzinny koncert spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szkolnej publiczności i grona pedagogicznego. Naszym uczennicom bardzo spodobały się idee szkoły, gdzie nie ma systemu ocen, a edukacja zakłada rozwój kompetencji prospołecznych.

Ostatni koncert miał miejsce w auli Szkoły Muzycznej w Hemmingen. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała krótkich prezentacji wszystkich zespołów, w tym zespołów gospodarzy. W programie połączone chóry oraz orkiestra smyczkowa pod dyrekcją pani dyrektor Martiny Zimmerman wykonały piosenki Bruno Coulais z filmu „Pan od muzyki”, natomiast w finale połączone chóry wraz z Prima Vista Brass wykonały piosenkę

„Mamma mia” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej oraz „Killing me softly”, pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej.

W sali koncertowej obecny był burmistrz Hemmingen pan Claus-Dieter Schacht-Gaida, który w ciepłych słowach pozdrowił wszystkich wykonawców, wspominając historię relacji pomiędzy Hemmingen a Murowaną Gośliną. Zapowiedział również, że jeden ze skwerów miasta będzie wkrótce nosił nazwę „Murowana Goślina Platz”.

Poza wspólnymi koncertami i warsztatami dziewczęta miały okazję zwiedzić ratusz oraz starówkę w Hannoverze, odwiedzić hanoverskie ZOO oraz spędzić aktywnie czas na basenie.

Na zakończenie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników i rodzin goszczących chórzystki. Występy zespołu rockowego z niesamowitym 11-letnim frontmanem, czy też program naszego 3-DJ były atrakcją tego wieczoru. Znakomitym finałem był wspólny jam session w wykonaniu 3-DJ oraz znakomitych muzyków niemieckich. Organizatorzy zdecydowali się na realizację tego punktu programu, na przekór tragicznym wieściom dotyczącym ataków terrorystycznych w Paryżu. Jak podkreślano, właśnie integracja dzieci i młodzieży polskiej i niemieckiej stała się istotną manifestacją jedności w tych trudnych chwilach.

Projekt został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Adrianna Wtorkowska-KubińskaGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl