XIV edycja Konkursu „Co wiem o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Honorowym Dawstwie Krwi”

W dniu 21 maja 2015r. już po raz czternasty odbył się w naszej szkole konkurs dotyczący historii i działalności Czerwonego Krzyża. W konkursie uczestniczyło pięćdziesięcioro uczniów z Gimnazjum Nr1 i Gimnazjum Nr2 z Murowanej Gośliny. Uczestników konkursu powitał prezes Zarządu Klubu HDK PCK „Gośliniacy” pan Stanisław Woźniak. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

Spośród uczniów z naszego gimnazjum najlepsze wyniki otrzymali:

I miejsce- Jakub Budny
II miejsce- Renata Kowalew
III miejsce- Kamila Cholewicka

konkurspck

 GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl