Pod lupą gimnazjalisty: Fenologia w Łysym Młynie

W marcu 8-osobowa grupa uczniów z naszego gimnazjum rozpoczęła w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” realizację projektu botanicznego. Uczniowie raz w tygodniu prowadzą obserwacje fenologiczne wyznaczonych gatunków roślin. Projekt zakończy się w październiku.

Jaki jest cel naszego projektu?

Poprzez obserwacje fenologiczne chcemy wykryć związek pomiędzy życiem roślin, a klimatem na terenie ścieżki przyrodniczej „Rola wody w przyrodzie” wokół Jeziora Młyńskiego.

Chcemy również połączyć naukę i zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz narzędzi.

Dla kogo są ważne obserwacje fenologiczne?

W rolnictwie pomagają w ustaleniu najkorzystniejszych sposobów uprawy roślin.

W meteorologii pomagają   określić różnice mikroklimatyczne na danym terenie.

Co już zaobserwowaliśmy?

Po zimowym spoczynku przyroda zaczyna się szybko budzić. Obecnie mamy fenologiczną porę roku   nazywaną przedwiośniem. W tym czasie kwitnie między innymi leszczyna, olsza czarna, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka i zawilec. Fenologiczne pory roku są wyznaczane przez zjawiska nazywane pojawami fenologicznymi, do których zaliczamy listnienie, kwitnienie, rozsiewanie nasion i zrzucanie liści. Obecnie obserwujemy głównie intensywny wzrost i rozwój liści, np. koniczyny. Jednak niektóre rośliny rozpoczęły już kwitnienie, np. złoć żółta. Naszym obserwacjom towarzyszył motyl z rodziny rusałkowatych.

Beata Wolska

P1280233 zloc 2GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl