Tydzień przedmiotów ścisłych

W dniach 7.04-11.04 b.r. odbył się tydzień przedmiotów ścisłych. Klasy I i II podjęły próbę rozwiązania zadań z matematyki oraz przedstawienia wybranego przez siebie doświadczenia.
Wszystkie sześć klas sumiennie włączyło się do rywalizacji. Klasa IA przedstawiła doświadczenie, w którym pokazała jak ciepłe powietrze puszczane z suszarki działa na piłeczkę ping-pongową. Klasa IB zaprezentowała doświadczenia związane z dwutlenkiem węgla i jego właściwościami. Kolejną klasą była klasa IC, która stworzoną własnoręcznie grzałką podgrzała wodę. Klasa IIA przygotowała doświadczenie, które polegało na opuszczeniu dwóch piłek (piłka A leżała na piłce B i różniła się masą oraz rozmiarem – była mniejsza). Wyjaśnili nam później, dlaczego mniejsza piłka leci tak szybko do góry. Następna klasa – IIB – zrealizowała doświadczenie, które miało na celu zaprezentowanie różnicy między ciałem o kształcie opływowym, a nieopływowym. Ostatnią klasą była klasa IIC, która zademonstrowała działanie sprężonego powietrza na wodę w woreczku.
Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, czego serdecznie gratulujemy!

Samorząd UczniowskiGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl