Zapraszamy do klasy sportowej siatkarskiej

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów spoza klasy sportowej siatkarskiej w dniu
14 maja lub 28 maja o godzinie 18.00 w sali sportowej Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl