Warsztaty gastronomiczne

Już drugi rok nasi uczniowie korzystają z pracowni gastronomicznej w Technikum
Żywienia w Murowanej Goślinie. Tam, pod okiem fachowca, rozwijają swoje
zdolności kulinarne. W tym roku szkolnym gimnazjaliści ozdabiali pierniki, a
w poniedziałek 16 grudnia piekli róże karnawałowe.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl