Ruszyła akcja „Szlachetna paczka”

SZLACHETNA PACZKA odbywa się w Murowanej Goślinie już po raz trzeci, w tym roku jednak nadrzędnym celem jest wysoka jakość naszych działań. Stawiamy na mądrą pomoc, czyli staramy się dotrzeć do tych, którzy jeszcze nigdy nie byli włączeni w program pomocy oraz najbardziej potrzebujących – szczególnie osób starszych, samotnych, oraz rodzin osób z niepełnosprawnością.
Chcemy także, oprócz pomocy materialnej, wzbudzać w tych rodzinach nadzieję na poprawę ich sytuacji i zwiększać wiarę we własne możliwości.
Jeżeli ktokolwiek chciałby pomóc , wystarczy odwiedzić stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę z terenu gminy Murowana Goślina i stworzyć dla niej paczkę. POMAGANIE DAJE RADOŚĆ!



GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl