KONKURS „1863 – PAMIĘTAMY”

Z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa – Oddziałem Terenowym w Poznaniu  opracowało projekt gimnazjalny w formie wojewódzkiego konkursu pod tytułem „1863 – Pamiętamy”. Upamiętnienie powstania i popularyzacja wiedzy o nim włączone zostały do obchodów tegorocznej XXI edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które  odbyły się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”.

W konkursie wzięły również udział uczennice naszego gimnazjum z klasy III b – Zuzia Jurga, Karolina Jankowska, Małgosia Przybył i Oliwia Warguła. W ubiegłym roku szkolnym zgodnie z wymogami konkursu przygotowały pracę poświęconą powstaniu styczniowemu ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców Murowanej Gośliny w tym zrywie narodowowyzwoleńczym. Gimnazjalistki zakwalifikowały się do finały konkursu.

Oddział Terenowy NID w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że do finału wojewódzkiego konkursu „1863 – Pamiętamy” organizowanego w ramach 21. Europejskich Dni Dziedzictwa wspólnie z Gimnazjum nr 1 w Luboniu zakwalifikowały się prace nadesłane przez:

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu

Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu

Szkołę Podstawową im. Astrid Lindgren w Dąbrowie

Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 33 w Poznaniu

 

Finał konkursu  odbył się 12 września 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Na spotkanie uczennice naszej szkoły przygotowały prezentację o powstaniu styczniowym oraz plakat, na którym pokazały efekty pracy wynikające z udziału  w projekcie – konkursie. Komisja konkursowa w składzie: radna powiatowa Jolanta Korcz, kierownik poznańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa Teresa Palacz oraz Beata Marzęta z tej samej instytucji, po części pisemnej i prezentacji efektów prac przyznały II miejsce naszym koleżankom. Nagrodą był wyjazd do parlamentu RP do Warszawy.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl