Aktualności

W dniu 21 maja 2015r. już po raz czternasty odbył się w naszej szkole konkurs dotyczący historii i działalności Czerwonego Krzyża. W konkursie uczestniczyło pięćdziesięcioro uczniów z Gimnazjum Nr1 i Gimnazjum Nr2 z Murowanej Gośliny. Uczestników konkursu powitał prezes Zarządu Klubu HDK PCK „Gośliniacy” pan Stanisław Woźniak. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

Spośród uczniów z naszego gimnazjum najlepsze wyniki otrzymali:

I miejsce- Jakub Budny
II miejsce- Renata Kowalew
III miejsce- Kamila Cholewicka

konkurspck

 

O przydziale do grupy językowej ( stopień zaawansowania) będzie decydował wynik sprawdzianu z języka angielskiego po klasie VI.
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie nie będzie przeprowadzało w tym roku żadnych dodatkowych testów językowych.

Turniej Wielkanocny (1)W dniach 18.04-19.04.2015 r. odbył się XVII Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców. Mecze rozgrywano na dwóch boiskach. W turnieju udział wzięły zawodniczki oraz zawodnicy objęci szkoleniem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Rozegrano 30 spotkań. Mecze były bardzo zacięte, o czym świadczy liczba rozegranych setów ( 83). WIĘCEJ

W piątek 27.03.2015r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Pitagorejczycy”. Głównym organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 1 w Luboniu. 129 gimnazjalistów z całej Wielkopolski przybyło na UAM walczyć o tytuł „Pitagorasa 2015”. Byli wśród nich uczniowie naszego gimnazjum: Aleksandra Maślankiewicz z kl.3a, Jakub Adamski z kl.3b, Krzesimir Małecki z kl.3c oraz Filip Tański z kl.2c. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania w dwóch częściach – najpierw zadania otwarte, potem, po krótkiej przerwie zadania zamknięte.   WIĘCEJ

Dnia 11 lutego 2015 roku grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie pod opieką pani Alicji Piesiak wybrała się na warsztaty chemiczne do Zespołu Szkół Licealno- Technicznych w Poznaniu. WIĘCEJ

W marcu 8-osobowa grupa uczniów z naszego gimnazjum rozpoczęła w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” realizację projektu botanicznego. Uczniowie raz w tygodniu prowadzą obserwacje fenologiczne wyznaczonych gatunków roślin. Projekt zakończy się w październiku. WIĘCEJGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl